Dag's Mind Cabin

Where I collect my thoughts

Hvordan bli veiledet

Har du opplevd at det kan være vrient å få tilbakemeldinger? At det er situasjoner hvor du har forbedringspotensiale, men ikke vet hvordan du kan forbedre deg?

Det krever egen innsatts for å få mest mulig ut av veiledning. Dette foredraget tar for seg verktøy du kan bruke for effektiv veiledning, på egenhånd, med en veileder, eller for å veilede andre.

En oppsummering av boka “The Tao of Coaching” på 20 raske slides, beregnet på de som ønsker mer ut av egen veiledning, samt friske opp egne veilednings-kunster.

Bonus: Presentasjonen med verktøyene nevnt blir tilgjengeligjort på https://dagfrode.no/artikler/hvordan-bli-veiledet som full artikkel.

Trykk på P for presentasjon ;)

Trykk på k for PechaKucha

Hvorfor bli veileda?

Det er mye veiledning kan hjelpe med. Primært er det to områder vi gjerne søker veiledning for, hjelp til å oppnå et mål, eller hjelp med å øke motivasjon.

Hjelp til å oppnå mål

Veiledning hjelper en med å utvikle ferdigheter en har og komme over utfordringer en står ovenfor og å oppnå mål, enten i prosjektet eller personlig. Det kan være snakk om å få hjelp til å videreutvikle ferdigheter en alt har, tilegne seg nye ferdigheter, eller identifisere ferdigheter en trenger å invistere i. Ved å få hjelp av en person som har erfaring innenfor det område du prøver å utvikle vil en kunne utvikle seg mer effektivt enn om en prøver å gå opp løpa på nytt. En bør merke seg at det er nødvendig å finne sin egen stil, det er derfor ikke sikkert at måten den du blir veiledet av passer for deg.

Øke motivasjon

Ofte er det motivasjonen og ikke ferdigheter som er til hinder. Ved å få litt hjelp kan en finne motivasjon til å løse de utfordringene en står ovenfor. Ved å ta opp utfordringer og frustrasjoner med arbeidet med andre, vil en kunne oppdage at “alle” har opplevd tilsvarende problemer, det gir også god mulighet for bonding da en kan dele problemer og vise medfølelse. Det er vanskeligere å motivere enn å forhindre demotivering. Det er derfor ofte lurt å ta opp momenter i arbeidet du føler er demotiverende, og se om det er mulig å endre det som skaper demotivasjon, eller din holdning til det du opplever demotiverende.

Utgangspunkt

Før en blir for opptatt av tilbakemeldinger og veiledning er det viktig å huske på utgangspunktet ditt. Du finner løsninger til det aller meste på egenhånd, og du lærer og utvikler deg selv konstant. Du vet som regel best hvordan du kan utvikle deg og hva som føles som den riktig måte å gjøre ting på. Du har din egen stil for hvordan gjøre ting og det er viktig å finne og bruke den og ikke bare gjøre noen andre gjør. Du må gjøre ting på din måte.

Veiledning handler ofte om å få hjelp til å spille seg selv god. Noen ganger kan vi trenge litt hjelp, kanskje fordi vi sitter litt fast med noe vi ikke vet hvordan vi skal løse, eller at vi mangler motivasjon til å løse det. Det er da det er viktig å ha noen rundt seg en kan bruke for å spille seg selv god.

Tilbakemeldinger

Det er utfordrende å gi tilbakemeldinger. Følelser, mottagelse, har ikke vært oppmerksom på det en blir spurt om.

Så for å gjøre det enkelt for den du ber om denne tjenesten er det viktig å huske på et par ting:

1. Hvem?

Velg hvem du ber om tilbakemelding fra ut fra tema. Pass på at dette er en person du stoler på.

2. Forbered

Gi personen beskjed i forkant slik at de kan forberede seg

Tilbakemeldinger - 2 [presentation-only]

3. Relasjon

Styrk relasjonen mellom dere ved å kommenter ting du ønsker tilbakemelding på [og hva som motiverer deg - hvorfor?].

4. Motta tilbakemeldingen aktivt

Vis du tar til deg tilbakemeldingene, jobber med de og be gjerne om eksempler.

5. Jobb med tilbakemeldingen

Jobb med tilbakemeldingene og vis takknemlighet for den som ga deg feedback

(Kan være lurt å tenke igjennom over hvordan en tar imot tilbud og forespørsler. Ved å annerkjenne personen positivt for å ha tilbudt/forespurt akkuratt deg om noe vil det være mer sannsynlig at de vil gjøre det igjen)

Personlighet

Vi er alle forskjellige, det er derfor lurt å tenke igjennom personlighetstrekk ved deg selv og den du ber om veiledning å legge til rette for dette. Det kan være ting det er lurt å huske på å kommunikkasjonen, kanskje den du ber om hjelp fra foretrekker å tenke og formulere tilbakemeldinger skriftlig, eller at de foretrekker å ta det i person.

Det er ogaå lurt å tenke over om måten personen du får tilbakemeldinger fra vil kunne fungere godt for deg. Du er nødt til å utvikle din egen stil, en er derfor nødt til å tenke over tilbakemeldinger og kanskje stille en del spørsmål hvis en fikk forslag til hvordan en kunne gjøre noe anderledes. Ofte vet andre når det er noe som kan endres, men de vet gjerne ikke hvordan det kan best endres.

Som regel får du mer ut av å viderutvikle ferdighetene dine enn å lære deg helt nye ferdigheter. Så se gjerne tilbakemeldinger ut fra et perspektiv hvor du kan bruke en ferdighet du har til å svare på tilbakemeldingen.

Vær klar på hva du vil ha hjelp med

Det å få hjelp eller tilbakemelding om feil ting kan være demotiverende. Så det er viktig å være tydelig på hva en ønsker tilbakemelding på. Er det hjelp til å identifisere en løsning, er det motivasjon og positive tilbakemeldinger, er det konstruktiv kritikk, eller noe annet du er på jakt etter? Ved å bruke et par minutter på å tenke

Ferdighet / motivasjons

Finn ut hvor du er i matrisen og hvilken veiledning du har behov for.

Høy motivasjon Veiled Deliger
Lav motivasjon Direct Motiver
  Lav ferdighet Høy ferdighet

Vi snakket inledningsvis om ferdighet / motivasjon og hva en trenger hjelp med.

Blokeringer

Det er en del blokkeringer som går igjen. Det å være klar over de og strategier for å overkomme de kan komme godt med! Noen av blokkeringene som går igjen er:

Har ikke tid

har behov for kontroll. lag en klar plan

Er ikke åpen for å få tilbakemeldinger

avklar hvordan tilbakemeldinger skal gjøres

Når jeg tenker meg om går det nok greit like vel

hvis det ignoreres vil det gå seg til.

Det er vanskelig å spørre

motsatt: kan såre noen

Finn noen som stiller gode spørsmål

Har du opplevd at en noen[kollega, en venn, eller en i familien] har stilt et spørsmål som har gjort veien videre klar?

Da vet du at:

Endre perspektiv med spørsmål

Tar litt lenger tid

Gir større læringsutbytte

Motivasjon

Lettere å unngå å demotivere enn å motivere

Finn en måte å jobbe på som føles meningsfull ut. Intern, for teamet eller ekstern.

Hvordan kan en effektiv veiledningsøkt se ut?

Det er mange rammeverk for å gi veiledning. Felles er at det er en strukturert tankeprosess som tar deg igjennom faktaene vi har og raskt kommer til et tiltak. Det å prøve ut noe er bedre enn å bli stående og hvis det ikke fungerer er det bare å skifte rettning.

Hva vet vi?

Hva er problemet?

Hvilke muligheter har vi?

Hva går vi for?

Hvordan kan en effektiv veiledningsøkt se ut? - 2 [presentation-only]

GROW

Goal

Hva trenger du veiledning til og hva kan dere oppnå i denne økten?

For eksemel en plan for hvordan forbedre møteeffektivitet.

Reality

Hva har blit prøvd ut? Er det et faktisk problem?

Options

Hvilke muligheter har vi?

Wrap up

Bli enige om en plan som blir fulgt opp for å se at tiltakene en kom frem til fungerer.

Present, Past, and future

Present

Tenk på 3 ting som fungerer bra nå. Dette er for å varme opp tankeprosessen.

Past

Tenk på lignende situasjoner tidligere, hvordan kom du deg ut av det?

Future

Hva vet du at du må gjøre?

ORID

Rammeverkt for å fokusere en gruppe diskusjon for å avklare mål

Objective

Hva vet gruppa?

Reflective

Hva føler gruppa om det de vet? Positivt? Negativt?

Iinterpretive

Hva er utfordringene?

Decisional

Hva gjør gruppa videre?

Hvordan gi tilbakemeldinger

Gi primert skryt (min 80%)

Ved behov gi konstruktive tilbakemeldinger (max 20%) - AID

Acations - Hva blir gjort bra / kan forbedres?

Impact - Hvordan oppfattes disse handlingene?

Disired outcome - Hva kan bli gjort andeledes?

Unngå negative (0%)

Unngå

Hvordan gi tilbakemeldinger - 2 [presentation-only]

Hvorfor primert skryt?

Tilbakemeldinger vi gir har ofte utgangspunkt i oss selv. Vi anntar at vi ser ting den vi gir tilbakemeldinger til ikke ser, at vi vet hva du bør kunne og bør lære deg det, eller at det er en riktig måte å gjøre ting på og hvis du ikke følger min måte gjør du det feil. Du vet dessuten gjerne hva du kunne gjort bedre selv.

Læring handler like mye om å utvikle potensialet som alt er som å tilegne seg noe nytt. En utvikler seg letter i områder en alt ser på som en styrke. Oppmerksomhet på våre styrker fra andre øker utviklingen av disse.

Hvordan gi tilbakemeldinger - 3 [presentation-only]

Hvordan få mest ut av tilbakemeldingen?

Prioriter å gi

Vær konkret. Hva gjorde personen bra og hvorfor var det bra? Gi skryt tett knyttet til det som var bra. Snakk ut fra deg selv. Prøv å oppnå forståelse.

Hvis noen gir positive tilbakemeldinger be om uttdyping slik at du forstår hva de likte.

https://hbr.org/2019/03/the-feedback-fallacy

Ikke lek psykolog

Fokuser på hva som er, ikke hvorfor det er sånn.

https://ideas.ted.com/the-right-way-to-be-introspective-yes-theres-a-wrong-way/

Hvor finne mer

Bøker

Tao of coaching

Effective feedback

Difficult conversation

Artikkel om feedback

https://hbr.org/2019/03/the-feedback-fallacy

The Tao of Coaching

Boka “The TAO of Coaching” er skrevet som en historie hvor en blir introdusert til veiledning gjennom historien for så å få hvert tema oppsummert i slutten av hvert kapittel. Boka er skrevet med fokus på veiledning av andre, men det er vikrig å huske på at en selv er nødt til å være innstilt til å bli veileda for at det skal fungere bra!

20